Zalo, Viber: 078 675 7979

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

5 (100%) 1 vote[s]

Chào các bạn hôm nay mình có tổng hợp 1 số tiêu đề đẹp cho website . Anh em ai có nhu cầu thì vào xem và sử dụng
Demo : Tiêu đề đẹp

Code html : Chọn tiêu đề bạn thích và thêm vào nhé

Code 1 :

Code 2 :

Code 3 :

Code 4 :

Code 5 :

Code 6 :

 

Code css :

 

 

Sẽ update thêm 1 số mẫu đẹp nữa :

Demo : 

 

Lướt web thấy có vài title box khác đẹp cho ae.

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css HynAB86

Code:Copy toàn bộ
<style>
div#nz-div {
border-bottom: 2px solid red;
margin-bottom: 40px;
display: block;
}
#nz-div h3.tde {
margin: 0;
font-size: 16px;
line-height: 20px;
display: inline-block;
text-transform: uppercase;
}#nz-div h3.tde :after {
content: “”;
width: 0;
height: 0;
border-top: 40px solid transparent;
border-left: 20px solid #EA3A3C;
border-bottom: 0px solid transparent;
border-right: 0 solid transparent;
position: absolute;
top: 0px;
right: -20px;
}#nz-div h3.tde span {
background: #EA3A3C;
padding: 10px 20px 8px 20px;
color: white;
position: relative;
display: inline-block;
margin: 0;
}.sub-cat {
display: inline-block;
margin: 0;
line-height: 45px;
margin-left: 100px;
float: right;
}/* 2  ========================= */#nz-div-2 h3.tde :after {
content: “”;
width: 0;
height: 0;
border-top: 19px solid transparent;
border-left: 15px solid #EA3A3C;
border-bottom: 19px solid transparent;
border-right: 0 solid transparent;
position: absolute;
top: 0px;
right: -15px;
}

#nz-div-2 h3.tde span {
background: #EA3A3C;
padding: 10px 20px 8px 20px;
color: white;
position: relative;
display: inline-block;
margin: 0;
}

#nz-div-2 h3.tde {
margin: 15px 0;
font-size: 16px;
line-height: 20px;
text-transform: uppercase;
}

#nz-div-2 hr {
margin: -34px 0px 54px 0px;
border: 1px solid red;
}

/* 3  ========================= */

#nz-div-3 h3.tde span {
background: #EA3A3C;
padding: 10px 20px 8px 20px;
color: white;
position: relative;
display: inline-block;
margin: 0;
border-radius: 23px 23px 0px 0px;
}

#nz-div-3 h3.tde {
margin: 15px 0;
border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
font-size: 16px;
line-height: 20px;
text-transform: uppercase;
}

/* 4  ========================= */

#nz-div-4 h3.tde :after {
content: “”;
width: 0;
height: 0;
border-top: 40px solid transparent;
border-left: 20px solid #EA3A3C;
border-bottom: 0px solid transparent;
border-right: 0 solid transparent;
position: absolute;
top: 0px;
right: -20px;
}

#nz-div-4 h3.tde :before {
content: “”;
width: 0;
height: 0;
border-width: 40px 20px 0px 0px;
border-style: solid;
border-color: transparent;
border-right-color: #EA3A3C;
position: absolute;
top: 0px;
left: -20px;
}

#nz-div-4 h3.tde span {
background: #EA3A3C;
padding: 10px 20px 8px 20px;
color: white;
position: relative;
display: inline-block;
margin: 0;

}

#nz-div-4 h3.tde {
text-align: center;
margin: 45px 0;
border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
font-size: 16px;
line-height: 20px;
text-transform: uppercase;
}

/*6  ========================= */

#nz-div-6 {
text-align: center;
}

#nz-div-6 h3.tde {
display: inline-block;
background: #ea3a3c;
color: white;
height: 50px;
line-height: 50px;
padding: 0 30px;
width: auto;
}

/*5 ========================= */

#nz-div-5 h3.tde {    text-align: center;    margin: 45px 0;    font-size: 16px;    line-height: 20px;    text-transform: uppercase;}
#nz-div-5 h3.tde span {    background: #8CC63F;    height: 50px;    line-height: 50px;    padding: 0px 20px;    color: white;    position: relative;    display: inline-block;    margin: 0;    z-index: 45;    border-radius: 10px 10px 0px 0px;    border: 1px solid #8bb54b;}
#nz-div-5 h3.tde :before,#nz-div-5 h3.tde :after {    content: “”;    background: url(http://web.ncnncn.com/wp-content/uploads/2017/06/bgh-nz1-l.png);    width: 87px;    height: 50px;    position: absolute;    top: 19px;    z-index: -1;}
#nz-div-5 h3.tde :before {    left: -44px;    }
#nz-div-5 h3.tde :after {    transform: rotateY(180deg);    right: -44px !important;}

/*7========================= */
.nz-div-7 {    position: relative;    margin: 50px 0; text-align: center;}
.nz-div-7 .box-title-name {    font-size: 24px;    font-weight: 900;    text-transform: uppercase;    color: #333;    display: inline-block;    vertical-align: top;    position: relative;    z-index: 1;    padding-bottom: 28px;}
.nz-div-7 .box-title-name:before {    content: “”;    position: absolute;    border-top: 10px solid #00aa46;    border-left: 15px solid transparent;    border-bottom: 7px solid transparent;    border-right: 15px solid transparent;  left: calc(50% – 40px);
bottom: -7px;
width: 50px;}
.nz-div-7 .box-title-name:after {    content: “”;    position: absolute;    z-index: 2;    bottom: 0;    height: 9px;    width: 200px;    left: calc(50% – 100px);    border-top: 2px solid #00aa46;}

</style>

Code:Copy toàn bộ
<div id='nz-div'>
<h3 class="tde">
<span class="null">Em là con gà con, bò lon ton, bơi nhong nhong</span>
</h3>
<div class="sub-cat">
<span>Abc Defgh</span>
</div>
</div>
<hr>
<div id='nz-div-2'>
<h3 class="tde">
<span>Gâu gâu gâu</span>
</h3>
<hr>
</div>
<hr>
<div id=’nz-div-3′>
<h3 class=”tde”>
<span>Tò tí te tò tò tò te</span>
</h3>
</div><hr>
<div id=’nz-div-4′>
<h3 class=”tde”>
<span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span>
</h3>
</div><hr>
<div id=’nz-div-5′>  <h3 class=”tde”><span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span></h3></div><hr><div id=’nz-div-6′>
<h3 class=”tde”>
<span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span>
</h3>
</div><hr>

<div class=”nz-div-7″>
<div class=”box-title-name”><span class=”null”>Quy trình</span> vận chuyển hàng hóa</div>
</div>